Dokumenter

Utleiebetingelser (Norsk)

Utarbeidet med basis i ASKOM 09 – et samarbeid mellom Kranutleiernes Landsforening og Svenska Mobilkranforeningen.

 

Utleiebetingelser – Norsk

Utleiebetingelser (Engelsk)

Drafted with a basis in ASKOM 09 – a cooperation between Kranutleiernes Landsforening [National Mobile Crane Hire Association] and Svenska Mobilkranforeningen [Swedish Mobile Crane Hire Association].

Utleiebetingelser – Engelsk

 

Sikker Jobbanalyse (SJA)

Sikker jobbanalyse eller Risikoanalyse er en systematisk analyse av risikoelementer man gjør i forkant av en spesifikk arbeidsoppgave. SJA inngår i et foretaks internkontrollsystem og kan gjelde rutinemessige så vel som forefallende arbeidsoppgaver. 

Sikker Jobbanalyse

Kartlegging og risikovurdering

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.

Kartlegging Og Risikovurdering

Maskinbruker-Opplæringsskjema

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstaker har nødvendige sertifikater og opplæring på hver enkelt maskin.

Brukeropplæring