Møre Minikran logo
Isbjørnen monteres på monumentet
PROSJEKT

Isbjørnen på Bjørnsund

En Minneverdig Dag på Nordre Bjørnsund

Det var en minneverdig dag på Nordre Bjørnsund da et hjertevarmende minnesmerke ble plassert til ære for ishavsfiskerne som har mistet livet på sine farefulle ekspedisjoner. Et majestetisk isbjørn-monument, veiende 3500 kg i armert betong, har blitt reist som et symbol på respekt og hyllest til disse modige fiskerne.

Et Monument til Ishavsfiskerne

Utfordringene i dette oppdraget var tydelige - terrenget var kupert og inkluderte områder med myr, noe som gjorde det til en ekstra utfordrende oppgave. Men Møre Minikrans dyktige mannskap stod klare til å håndtere utfordringen. Med en av Norges største minikraner og rikelig med spesialisert utstyr, ble isbjørnen forsiktig flyttet, trinn for trinn, gjennom det utfordrende terrenget.

Kreativitet og Stabilitet

En spesiell utfordring var å finne passende oppstillingsplasser for kranen. Dette krevde kreativitet og omfattende bruk av trevirke for å sikre stabilitet for maskinens støtteben. Selv om det ble en lang dag for mannskapet som navigerte myrene, betalte innsatsen seg da isbjørnen endelig ble satt på plass ved 11:00 på kvelden.

Arbeidet fortsatte utover natten, da utstyret ble klargjort for lasting på en lekter. Samarbeidspartneren, Ketil Våg fra Verdalskrana, og lokale kjente hjalp til med prosjektet, noe som var en viktig del av suksessen.

Lang Dagsferd til Monumentets Plassering

Lokalsamfunnet på Nordre Bjørnsund uttrykte sin takknemlighet for Møre Minikrans innsats, og arbeidslaget var også stolte av sin prestasjon. Dette prosjektet er et eksempel på Møre Minikrans evne til å håndtere selv de mest utfordrende transportoppgavene og bidra til å gjøre viktige minnesmerker til virkelighet.

Yrkesstolthet

Møre Minikran er stolt over å ha spilt en sentral rolle i å hedre ishavsfiskernes minne, og vi ser frem til å fortsette å støtte prosjekter som er viktige for lokalsamfunnene.

Bjørnsund:
Frakt av utstyr med lekter, transport og montering av isbjørn og opprydding av gamle betongrester
cross