Møre Minikran logo
Løft av skinne
PROSJEKT

NTNU Trondheim Batterilab

Ved NTNU i Trondheim er fremtiden i ferd med å ta form, og Møre Minikran har spilt en avgjørende rolle i å gjøre denne visjonen til virkelighet. I forbindelse med ombyggingen av den gamle olje- og gassavdelingen til en ny batteriavdeling, ble Møre Minikran valgt som partner for å levere kran- og transportløsninger som ville muliggjøre en jevn og effektiv overgang.

Utfasing av Olje og Gass til Batterier

NTNU har lenge vært kjent for sin banebrytende forskning innen olje og gass. Men med et skifte mot bærekraft og fremtidsrettede teknologier, ble det besluttet å ombygge den gamle avdelingen til en batteriavdeling. Dette var et strategisk skritt for å fremme bærekraft og utdanning innen batteriteknologi.

Møre Minikran med Løsninger

For en slik ombygging var riktig utstyr og ekspertise avgjørende. Møre Minikran ble valgt for å håndtere kran- og transportbehovene i prosjektet. Dette inkluderte demontering av den gamle traverskranen som sto i lokalet og løfting ut av flere gamle tanker og prosessmoduler.

En Trang Plass for Store Løft

En av de mest utfordrende oppgavene var demonteringen av den gamle traverskranen. Med begrenset plass i lokalet og behovet for å utføre et samløft med to kraner, var dette en komplisert operasjon. Krantraversen veide nesten 3 tonn, og det var nødvendig med grundig planlegging og skarpe hoder for å sikre en vellykket utførelse.

Løsning og Gjenvinning

Takket være riktig fagkompetanse og innovative løsninger ble traversen løftet ned og plassert trygt på bakken. Deretter ble den delt i biter og fraktet ut av bygget for gjenvinning. Kranbanene til traversen, som veide nesten 2 tonn og var 23 meter lang, ble også trygt fjernet fra lokalet.

Gøy med Utfordringer

For Møre Minikran er det nettopp slike utfordrende prosjekter som gir glede og tilfredshet. Samarbeidet med NTNU på dette prosjektet har vært en suksess, og det er nettopp fordi vi ser frem til slike utfordringer at vi er stolte av det vi gjør.

Takk for Prosjektet

Møre Minikran retter en stor takk til NTNU for muligheten til å delta i dette spennende prosjektet. Vi ser frem til flere utfordringer og muligheten til å fortsette å være en pålitelig partner for prosjekter som former fremtiden.

Kontakt Møre Minikran i dag for å finne ut hvordan vi kan bidra til suksessen av dine kran- og transportprosjekter.

cross